Program Promocji Branży Maszyn i Urządzeń Górniczych 2012-2015
Polska - Górnictwo
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego.
wykonanie: ERYDIUM