Program Promocji Branży Maszyn i Urządzeń Górniczych 2012-2015
Polska - Górnictwo

Kontakt

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA – Biuro Współpracy z Zagranicą

Katarzyna Kaniewska
tel: 22 6309 707,
e-mail: kkaniewska@kig.pl

Maria Nowakowska
tel: 22 6309 783,
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel: 22 6309 752
e-mail: ewojtas@kig.pl

Relacje z mediami:
Dominika Świętońska
tel: 22 630 98 37
e-mail: dswietonska@kig.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego.
wykonanie: ERYDIUM