Program Promocji Branży Maszyn i Urządzeń Górniczych 2012-2015
Polska - Górnictwo

Konsorcjum Górnictwo POLSKIE

Konsorcjum Górnictwo Polskie, zostało powołane w dniu 29 grudnia 2011 w celu złożenia wspólnej oferty w przetargu ogłoszonym przez Ministerstwo Gospodarki dotyczącym: Branżowego Programu Promocji Maszyn i Urządzeń Górniczych, w ramach poddziałania POIG 6.5.1

W skład Konsorcjum wchodzą:

Krajowa Izba gospodarcza, lider konsorcjum
www.kig.pl
Polska Technika Górnicza S.A., konsorcjant
www.ptg.info.pl
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, konsorcjant
www.giph.com.pl

 

Dowiedz się więcej o Programie Promocji Branży Maszyn i Urządzeń Górniczych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego.
wykonanie: ERYDIUM