Program Promocji Branży Maszyn i Urządzeń Górniczych 2012-2015
Polska - Górnictwo
Siła innowacji

Program Promocji
Branży Maszyn
i Urządzeń Górniczych

kwiecień 2012 - marzec 2015
Dowiedz się więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego.
wykonanie: ERYDIUM